Mes pasiruošę padėti!

Projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto numeris

Paramos šaltinis

Paramos suma,

Lt

Įgyvendinimo laikotarpis

Organizacijos vaidmuo ir atsakomybė įgyvendinant projektą

1

2

3

4

5

6

7

1.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo platformos kūrimas ir pilotinis mokslinių metodikų pritaikymas, siekiant rizikos grupės nepilnamečių ir jaunimo  gyvenimo scenarijaus korekcijos Klaipėdos regione

 

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje fondas

368638,00

 

Projekto partneris Projektas pateiktas svarstymui 2014-03

 

2.

SEPTYNIŲ S MODELIS: NVO sprendimų teisė savivaldoje

 

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje fondas

436480,89

 

Projekto partneris Projektas pateiktas svarstymui 2014-03

 

2.

Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose

Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V03-02

Europos Sąjungos fondai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

2013-2015

Projekto partneris (paslaugos gavėjas)

4.

Mano socialinė atsakomybė

LLIV-322

LATLIT bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 metų programa

121616,00

2012-04/2014-04

Projekto partneris

5.

Kokybiškos integralios pagalbos paslaugų plėtra Klaipėdos mieste

VP1-1.1-SADM-14-V-01-020

ESF parama pagal  2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis priemonę VP1-1.1-SADM-14-V „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“

405922,00

2013-06/2015-09

Projekto partneris

6.

Sukurkime savo svajonių vasarą

Sutartis Nr.PV10_36-90

OSFL fondas

30000,00

2010

Projekto partneris

7.

“RENKAMĖS MES: profesijas ir savanorystę“

SFMIS Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-135

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“  įgyvendinimo priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

1827104,15

2009-03/

2012-12

Projekto partneris

8.

SAFIR

Sutartis D4-473/EPF/2007/3/08/202

Europos Pabėgėlių fondas

419121,31

2008-01/ 

2008-12

Pagrindinis pareiškėjas

9.

PGU INTEGRA& BENDRUOMENĖ

Sutartis Nr. D4-846/EPF/2006/
2/10/264A

Europos Pabėgėlių fondas

409288,00

2007-01/

2007-12

Pagrindinis pareiškėjas

10.

VB „Per technologijas – žinojimo ir darbo link! “

Sutarties Nr. EQ/2004/1131-29/505

ES socialinio fondo lėšos ir LR biudžeto lėšos

1860857,00

2005-12/

2008-08

Projekto partneris

11.

VB „MĮM (Moterų Įdarbinimo Modelis)“

Sutarties Nr. EQ/2004/1130-26/502

Europos socialinis fondas

1141673,00

2004-11/

2008-08

Pagrindinis pareiškėjas

12.

B.O.A. [Besimokančios organizacijos aplinka – Klaipėdos miesto socialinėse įstaigose]

Sutarties Nr. 225-ESF/2004/2.2.0-02-125/85

Europos socialinis fondas

613676,00

2007-03/

2008-12

Pagrindinis pareiškėjas.

13.

Aktyvi prieglobstį gavusių užsieniečių integracija Klaipėdos mieste ir humanizmo idėjų sklaida Klaipėdos regione

Sutarties Nr. 4I-SSC

 

Europos pabėgėlių fondas

 

69184,00

 

 2004-11/

2005-12-31

Pagrindinis pareiškėjas

 

14.

Nestacionarios dienos globos paslaugos Klaipėdos mieste (galimybių studija)

Sutartis Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-05-04/0034

 

Europos socialinis fondas

26000,00

2005-03/

2006-02

Pagrindinis pareiškėjas

15.

Socialinių paslaugų plėtra psichikos neįgaliesiems

-

 

LR biudžetas

11000,00

2007

Pagrindinis pareiškėjas

16.

Kitoks požiūris...per meną, per žodį, per vaizdą

 

-

LR biudžetas

 

2007

Projekto partneris

17.

Kuriame gyvenimą...

 

-

Vaikų vasaros poilsio programa             

 

9000,00

2006

Pagrindinis pareiškėjas

18.

Pažinkime Lietuvą ir jos kultūrą bei socialinį gyvenimą

-

SĮPAD prie LR SADM

4715,00

2006

Pagrindinis pareiškėjas

19.

Socialinės paramos nuteistiems ir paleistiems iš laisvės atėmimo vietų klaipėdiečiams prieinamumo didinimas, skatinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą

 

 

 

2006

 

20.

Asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų integracija Klaipėdos mieste

Sutartis

Nr. NARI-21

SĮPAD prie LR SADM

5000,00

 2004-04/ 2004-12

Pagrindinis pareiškėjas

21.

Socialinė programa

„Socialinės atskirties mažinimas, siekiant  plėsti maitinimo ir kitas socialines paslaugas bei gerinti jų prieinamumą Klaipėdos mieste“

 

UAB „Palink“

 

 

 

UAB „Phillip Morris Lietuva“

 

 

 

 

 

 

LPF „Maisto bankas“

 

VšĮ „Super Rally 2011 LT “

 

Bendra Lietuvos – JAV įmonė

 

  UAB „Sanitex“

 

UAB „Ermitažas“

 

VšĮ „Šeimų santaka“

42644,89

2001-2005 m. - po 12000,00

 

240940,00

2001m- 30000,00; 2002m.-58000,00 2003m 52440,00

 

188940

 

81908,15

 

20000

 

 

14376,24

 

8529

 

392,13

 

Pagrindinis pareiškėjas

 

22.

Aktyvi prieglobstį gavusių užsieniečių integracija Klaipėdos mieste ir humanizmo idėjų sklaida Klaipėdos regione

 

 

 

2004 - 11/ 2005 -12

Pagrindinis pareiškėjas

23.

Socialinės atskirties mažinimas Klaipėdos mieste

 

 

 

2002-2003

Pagrindinis pareiškėjas

24.

Socialinės paramos ir paslaugų prieinamumo ir bendruomenės narių informavimo gerinimas ir užtikrinimas Klaipėdos regione

 

Amerikos Demokratijos Komisija

19861,14

2002-2003

Pagrindinis pareiškėjas

25.

Socialinės paramos paslaugų plėtra ir jų kokybės gerinimas bei atitiktis ES keliamiems reikalavimams ir visuomenės požiūrio keitimas į socialines problemas

 

 

 

2002

Pagrindinis pareiškėjas

26.

Savanoriškos veiklos skatinimas ir LRKD Klaipėdos miesto komiteto ir jo partnerių stiprinimas Klaipėdos regione

 

ES RHARE 2000 ACCESS programa

31938,40

2002 -12/ 2003-09

Projekto partneris

27.

Socialinės pagalbos ir slaugos namuose paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra Klaipėdos miete 2001 – 2003 metais

 

 

 

2001-2003

Pagrindinis pareiškėjas

 

Parama socialiai neapgintiems asmenims Klaipėdos mieste

 

 

 

2001-2003

Pagrindinis pareiškėjas

28.

Socialinės pagalbos namuose paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo Klaipėdos mieste 2001 – 2005 metais programa

 

 

 

2001-2005

Pagrindinis pareiškėjas

29.

Būk laisvas, nebūk auka

 

 

 

2001

Pagrindinis pareiškėjas

30.

Gailestingumo rankos

 

 

 

2000-2003

Pagrindinis pareiškėjas

 

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?