Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGAS

 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos (toliau – DSGANP) skiriamos:

Dienos socialinė globa asmens namuose skiriama:

 • asmenims su sunkia negalia (neteikiama psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems) nuo 18 metų, kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.

 

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas turi pateikti šiuos dokumentus:
• užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja;

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formą (SP-1, SP-2 formas, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • pasą ir kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pažymą dėl specialiojo nuolatinės slaugos poreikio (SP1 forma), išduotą sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos;
 • šeimos gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą (F 027/a);
 • pažymas apie šeimos narių pajamas (kai Socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje nerodomos konkrečios sumos);
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
 • apylinkės teismo nutartį dėl rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta rūpyba).

 

Kitos socialinių paslaugų teikimo sąlygos:

 • asmuo už DSGANP moka atsižvelgiant į asmens finansines galimybes ir paslaugos teikimo valandų skaičių;
 • sprendimą dėl DSGANP teikimo priima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo;
 • asmuo pagal prašymo pateikimo datą yra įrašomas į eilę paslaugoms gauti ir apie tai informuojamas raštu.


Teisės aktai reglamentuojantys socialinių paslaugų skyrimą:

Lietuvos Respublikos 2006 m. sausio 19 d. Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. Nr. 583 nutarimas „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-05-14 įsakymas Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ ;
 • LR Sveikatos apsaugos ministro 2007-03-02 įsakymas Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“;
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-12-31 įsakymas Nr. A1-684 „Dėl  socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008-12-23 sprendimas Nr. T2-416 „Dėl asmenims su sunkia negalia dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kur turėtų kreiptis klientai arba jų artimieji?
• Į Biudžetinę įstaigą KSPC Taikos pr. 76, 15 kab. Tel. 342753; 30 07 06;
Klientai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.;

 

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?