Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGAS

Pagalbos į namus paslaugos skiriamos:

 • vieniems gyvenantiems asmenims nuo 18 metų, kurie pripažinti nedarbingais arba kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (neteikiama turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų);
 • pensininkų šeimoms, kai abiem sutuoktiniams nustatyti didelių specialiųjų poreikių lygiai arba vienam iš sutuoktinių nustatyti didelių, o kitam vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir yra gydytojo pažyma, kurioje nurodyta, kad sutuoktinis dėl ligos negali prižiūrėti kito sutuoktinio, (neteikiama turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų);
 • kartu gyvenantiems asmenims nuo 18 m., kai vienam iš jų nustatytas 0-55 procentų darbingumo, o kitam didelių specialiųjų poreikių lygis arba abiems nustatytas 0-55 procentų darbingumo, arba abiems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • vieniems gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims nuo 70 metų (specialiųjų poreikių lygis nebūtinas).

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi pateikti šiuos dokumentus:
• užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja;

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formą (SP-1, SP-2 formas, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • pasą ir kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • šeimos narių pažymas apie pajamas (kai Socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) duomenų bazėje nerodomos konkrečios sumos);
 • darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT);
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
 • rūpintojo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti);

Kitos socialinių paslaugų teikimo sąlygos:

 • asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, nustatytą Socialinių paslaugų įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje, pagalba į namus teikiama nemokamai. Visi kiti klientai už paslaugas moka pagal patvirtintus pagalbos į namus teikimo įkainius;
 • sprendimą dėl pagalbos į namus teikimo asmeniui priima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo;
 • asmuo pagal prašymo pateikimo datą yra įrašomas į eilę paslaugoms gauti ir apie tai informuojamas raštu;

Teisės aktai reglamentuojantys socialinių paslaugų skyrimą:

 • LR 2006-01-19 Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR 2006-06-14 vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl apmokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;

• Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-07-29 sprendimas Nr. T2-207 „Dėl BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro pagalbos į namus teikimo įkainių patvirtinimo“;
Kur turėtų kreiptis klientai arba jų artimieji?
• Į Biudžetinę įstaigą KSPC Taikos pr. 76, 15 kab. Tel. 31 18 95; 30 07 06;
Klientai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.

 

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?