Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGAS


Transporto paslaugos skiriamos:

 • vaikams su negalia ir jų šeimoms.
  • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms.
  • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.
  • socialinės rizikos asmenims ir šeimoms.
  Transporto paslaugos teikiamos vykstant į:
  • socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigas ir įvairius renginius Klaipėdos mieste ir kituose Lietuvos miestuose;
  • nuvežant techninės pagalbos priemones į namus arba parvežant jas į centrą (esant galimybei)
  Asmenys, norintys gauti transporto paslaugas, turi pateikti šiuos dokumentus:
  • užpildytą prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro)
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje).
  • neįgaliojo, pensininko pažymėjimą.
 • pažymas apie šeimos narių gautas pajamas (išskyrus pajamas, gaunamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių). Išimties atveju (kai asmuo netikėtai išrašomas iš gydymo įstaigos arba siunčiamas pas medicinos specialistą skubiai konsultacijai, siunčiamas į socialinių paslaugų įstaigas) pažymos pateikiamos per 5 kalendorines dienas nuo paslaugos suteikimo dienos.
  • pažymą-formą Nr. 027/a iš sveikatos priežiūros įstaigos (asmenims, vykstantiems į sveikatos priežiūros įstaigas hemodializės procedūroms.
  Kitos transporto paslaugų teikimo sąlygos:
  • transporto organizavimo paslaugos yra mokamos ir jų įkainis už vieną nuvažiuotą kilometrą yra 0,33, Eur/km arba 1,13 Lt/km;
  • transporto organizavimo paslaugos gali būti teikiamos:
  - nemokamai, kai asmuo (šeima), teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą, arba asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP[1]) dvigubą dydį.
  Teisės aktai reglamentuojantys transporto paslaugų teikimą:
 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Socialinių paslaugų įstatymas 2006 01 19 Nr. X-493;
  • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2006 04 05 Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2007 12 20 Nr. T2-425 „Dėl Centro nuostatų patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 11 29 sprendimas Nr. T2-395 “ Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto Socialinės paramos centro transporto paslaugos teikimo bei mokėjimo tvarkos aprašo ir įkainio patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 07 23 sprendimas Nr. T2-289 “ Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 11 29 sprendimas Nr.T2-395 patvirtinto Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro teikiamos transporto paslaugos 1 km kainos nustatymo“.
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 07 29 sprendimas Nr. T2-208 „Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro teikiamos transporto paslaugos 1 kilometro kainos nustatymo“;

Kur turėtų kreiptis klientai arba jų artimieji?
• Į Biudžetinę įstaigą KSPC Taikos pr. 76, 15 kab. Tel. 30 07 06;
Klientai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.;

[1] 1 VRP -204 EUR / 700 Lt.

 

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?