Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS

 

Transporto paslaugateikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

 

Transporto organizavimo paslauga teikiama:

 • vaikams su negalia ir jų šeimoms.
  • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms.
  • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.
  • socialinės rizikos asmenims ir šeimoms.
 • kitiems asmenims/šeimoms, kai transporto paslauga finansuojama iš ES ir kitų.

Asmenys, pageidaujantys transporto paslaugos, pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (toliau – prašymas) formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos (toliau – LR) socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje).
  • neįgaliojo, pensininko pažymėjimą.
 • pažymas apie šeimos narių gautas pajamas (išskyrus pajamas, gaunamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių). Išimties atveju (kai asmuo netikėtai išrašomas iš gydymo įstaigos arba siunčiamas pas medicinos specialistą skubiai konsultacijai, siunčiamas į socialinių paslaugų įstaigas) pažymos pateikiamos per 5 kalendorines dienas nuo paslaugos suteikimo dienos.
  • pažymą – formą Nr. 027/a iš sveikatos priežiūros įstaigos (asmenims, vykstantiems į sveikatos priežiūros įstaigas hemodializės procedūroms).

Kitos transporto organizavimo paslaugų teikimo sąlygos:

 • transporto organizavimo paslauga teikiama vykstant į socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigas ir įvairius renginius, nuvežant techninės pagalbos priemones į namus arba parvežant jas į Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą (toliau – KSPC) (esant galimybei).
 • transporto organizavimo paslauga teikiama nemokamai, kai asmuo (šeima), teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą, arba asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP[1]) trigubą dydį.
 • transporto organizavimo paslaugos yra mokamos ir vieno nuvažiuoto kilometro kaina yra 0,33 Eur;
 • sprendimą dėl transporto organizavimo paslaugos skyrimo priima KSPC direktorius;
 • transporto paslaugas organizuoja KSPC socialiniai darbuotojai, o teikia KSPC vairuotojai.

Teisės aktai reglamentuojantys transporto organizavimo paslaugos skyrimą ir teikimą:

 • LR socialinių paslaugų įstatymas 2006-01-19 Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2006-04-05 Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2007-12-20 Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimas Nr. T2-395 “Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro transporto paslaugos teikimo bei mokėjimo tvarkos aprašo ir įkainio patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 07 29 sprendimas Nr. T2-208 „Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro teikiamos transporto paslaugos 1 kilometro kainos nustatymo“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis Transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC klientų aptarnavimo tvarkos aprašas.

Dėl informavimo paslaugos klientai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, Taikos pr. 76, 15 kab. arba paskambinti tel. (8 46) 300 706;

Klientai KSPC priimami be pietų pertraukos 15 kabinete, dirbančiame „vieno langelio“ principu:

I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val.,  V –  nuo 8.00 iki 15.45 val.

[1] 1 VRP -122 EUR.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?