Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS DĖL  TARPININKAVIMO IR ATSTOVAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO, KAI CENTRAS RENGIA DOKUMENTUS, BŪTINUS RŪPYBOS ĮTEISINIMUI, TEIKIA JUOS TEISMUI IR ATSTOVAUJA RŪPINTINIŲ INTERESAMS TEISME IR VĖLIAU KONTROLIUOJA RŪPINTOJŲ VEIKLĄ

 

Tarpininkavimas ir atstovavimas – tai pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslauga dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka teikiama:

 • asmenims, kuriems reikia nustatyti rūpybą yra vieniši, neturi artimųjų (tėvų, vaikų, brolių, seserų, sutuoktinio), (toliau – klientai);
 • būsimiems rūpintojams, kai jie yra socialinės rizikos asmenys.
 • neįgaliems asmenims arba būsimiems rūpintojams, kai jie pateikia prašymą teismui dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo ir Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – KSPC) gauna dokumentus per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP).

Asmenys, pageidaujantys tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos dėl rūpybos įteisinimo, pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą;
 • būsimojo rūpintinio asmens dokumentą;
 • būsimojo rūpintinio santuokos, ištuokos ar sutuoktinio mirties liudijimą;
 • būsimojo rūpintojo rašytinį sutikimą;
 • būsimojo rūpintojo asmens dokumentą;
 • būsimojo rūpintojo pažymą, išduotą gydytojų komisijos, apie sveikatos būklę;
 • dokumentą, įrodantį būsimojo rūpintojo giminystės ryšį su būsimu rūpintiniu;
 • dokumentus, įrodančius būsimojo rūpintojo ir rūpintinio materialinę padėtį:
  – pažymą apie 3 paskutinių mėnesių darbo užmokestį;
  – pažymą apie pensijos dydį (jei nėra KSPC duomenų bazėje);
  – pažymą apie socialines išmokas (jei nėra KSPC duomenų bazėje);
  – pažymą iš Valstybinės įstaigos „Registrų centras“ apie turimą nekilnojamąjį turtą.

Kitos tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka sąlygos:

 • tarpininkavimo ir atstovavimo paslauga dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka teikiama nemokamai;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka teikia KSPC socialiniai darbuotojai.

Teisės aktai, reglamentuojantys tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Civilinio kodekso 2000-07-18 įstatymas Nr. VIII-1864;
 • LR Civilinio proceso kodekso 2002-02-28 įstatymas Nr. IX-743;
 • Klaipėdos miesto valdybos 2002-07-26 sprendimas Nr. 433 “Dėl asmenų neveiksnumo nustatymo, globos ir rūpybos skyrimo dokumentų rengimo ir pateikimo teismui“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC klientų aptarnavimo tvarkos aprašas.
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis Rūpybos nustatymo administravimo, organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

 Dėl tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka klientai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, Taikos pr. 76, 15 kab. arba paskambinti tel. (8 46) 410844; (8 46) 300 706;

Klientai KSPC priimami be pietų pertraukos 15 kabinete, dirbančiame „vieno langelio“ principu:

I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val.,  V –  nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?