Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI SOCIOKULTŪRINES PASLAUGAS

Sociokultūrinės paslaugos skiriamos:

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro (toliau – KSPC), socialinių paslaugų gavėjams (toliau – klientams):
• pagalbos į namus paslaugų gavėjams ir asmenims, įrašytiems į eilę šioms paslaugoms gauti;

  • asmenims, įrašytiems į eilę dienos socialinės globos asmens namuose paslaugoms gauti;
  • transporto ir kitų bendrųjų paslaugų gavėjams;

Asmenys, norintys gauti socialinę paslaugą, turi pateikti šiuos dokumentus:
prašymą;

Kitos socialinės paslaugos teikimo sąlygos:
Sociokultūrinės paslaugos teikiamos nemokamai.

  • Esant transporto paslaugų poreikiui (ekskursijos, išvykos ir kt.), transporto paslaugos teikiamos Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka.
  • Visos kitos išlaidos (išskyrus šimtamečių sveikinimus), susijusios su prekių ar paslaugų pirkimu (bilietai, gėlės, transporto nuoma, paskaitos ir kt.), dengiamos iš kitų finansavimo šaltinių, t. y. asmens, rėmėjų, pagal įvairius projektus gautų lėšų.

Teisės aktai reglamentuojantys socialinės paslaugos teikimą:

  • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Socialinių paslaugų įstatymas 2006 01 19 Nr. X-493;
  • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2006 04 05   Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

• Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2007 12 20 Nr. T2-425 „Dėl Centro nuostatų patvirtinimo“;
• Klaipėdos miesto tarybos 2014 09 15 sprendimas Nr. T2-229 „Dėl sociokultūrinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kur turėtų kreiptis klientai arba jų artimieji?
• Į Biudžetinę įstaigą KSPC Taikos pr. 76, 15 kab. Tel. 30 07 06;
Klientai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.;  

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?