Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS LYDĖJIMO PASLAUGOS

Lydėjimo paslauga – tai paslauga, kai asmuo turintis negalią ar funkcinius sutrikimus lydimas į įvairias įstaigas, renginius ir kitas vietas. Teikdami šią socialinę paslaugą, Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro (toliau – KSPC) darbuotojai siekia padėti asmenims atstovauti save ir aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

 

Lydėjimo paslauga teikiama:

 • transporto ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų gavėjams;
 • suaugusiems asmenims su negalia: (regos, klausos, fizine, protine, kompleksine).
 • senyvo amžiaus asmenims,
 • socialinės rizikos suaugusiems asmenims/šeimoms,
 • kitiems asmenims/šeimoms, negalintiems be kito asmens pagalbos judėti ir/ar atstovauti savęs,

atstovauti save įvairiose institucijose dėl socialinių įgūdžių stokos.

 • kitiems asmenims/šeimoms, kurios sunkiai orientuojasi soc. gyvenime/aplinkoje.
 • kitiems asmenims/šeimoms, kai KSPC įgyvendina ES ir kitų rėmėjų finansuojamus projektus.

Asmenys, pageidaujantys lydėjimo  paslaugos, pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (kai nėra KSPC duomenų bazėje);
 • pažymą iš Klaipėdos miesto teritorinės Darbo biržos, (kai nėra KSPC duomenų bazėje);
 • pensininko ar neįgalumo pažymėjimą;
 • esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Kitos lydėjimo paslaugos skyrimo ir teikimo sąlygos:

 • lydėjimo paslauga teikiama nemokamai. Ši paslauga gali būti finansuojama iš ES ar rėmėjų lėšų;
 • sprendimą dėl lydėjimo paslaugos teikimo priima KSPC direktorius;
 • lydėjimo paslaugas teikia KSPC socialiniai darbuotojai.

Teisės aktai, reglamentuojantys lydėjimo paslaugos skyrimą ir teikimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2006-01-19 socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC klientų aptarnavimo tvarkos aprašas.

Dėl lydėjimo paslaugos klientai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, Taikos pr. 76, 15 kab. arba paskambinti tel. (8 46) 300 706; 342912

Klientai KSPC priimami be pietų pertraukos 15 kabinete, dirbančiame „vieno langelio“ principu:

I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val.,  V –  nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?