Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS INFORMACIJOS APIE CENTRO TEIKIAMAS SOCIALINES PASLAUGAS

Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai). Informavimo paslauga teikiama visiems, kurie kreipėsi į socialinį darbuotoją, dirbantį 15 kab., veikiančiame „vieno langelio“ principu arba telefonu besikreipiantiems asmenims.

 

Informavimo paslauga teikiama:

 • vaikams su negalia ir jų šeimoms;
 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
 • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
 • socialinės rizikos asmenims ir šeimoms;
 • kitiems asmenims/šeimoms, kurios sunkiai orientuojasi soc. gyvenime/aplinkoje.
 • kitiems asmenims/šeimoms, kai Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – KSPC) įgyvendina ES ir kitų rėmėjų finansuojamus projektus.

Kitos informavimo paslaugos skyrimo ir teikimo sąlygos:

 • Informavimo paslauga teikiama nemokamai KSPC arba telefonu;
 • Informavimo paslaugoms prašymų pateikti nereikia;
 • Informavimo paslaugas teikia KSPC socialiniai darbuotojai.

Teisės aktai, reglamentuojantys informavimo paslaugos skyrimą ir teikimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2006-01-19 socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC klientų aptarnavimo tvarkos aprašas.

Dėl informavimo paslaugos klientai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, Taikos pr. 76, 15 kab. arba paskambinti tel. (8 46) 300 706;

Klientai KSPC priimami be pietų pertraukos 15 kabinete, dirbančiame „vieno langelio“ principu:

I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val.,  V –  nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?