Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

 INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ

 

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

Techninės pagalbos priemonės skiriamos tik Klaipėdos miesto gyventojams:

 • asmenims virš 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiui;
 • asmenims po ūmių traumų ar sužeidimų, su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Asmenys, pageidaujantys techninės pagalbos priemonių, pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą* gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę;
 • prašymą* gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą;
 • išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a) (išskyrus medinėms lazdelėms, metalinėms lazdelėms, rankomis ar automatiškai reguliuojamoms lovoms, lovos staliukams, čiužiniams praguloms išvengti). Išrašas galioja 12 mėn. nuo jo išdavimo dienos;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (užsieniečiams);
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažymą (asmenims, kuriems gydytojo sprendimu yra būtina skirti lovos staliuką ir priemones praguloms išvengti, t. y. lovą, čiužinį ar pan.).

Kitos techninės pagalbos priemonių skyrimo ir išdavimo sąlygos:

 • sprendimą dėl techninių pagalbos priemonių skyrimo priima Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro (toliau – KSPC) direktorius;
 • techninės pagalbos priemones išduoda KSPC socialiniai darbuotojai;
 • techninės pagalbos priemonėmis, gautomis iš rėmėjų, klientai aprūpinami nemokamai, eilės tvarka;
 • kitos techninės pagalbos priemonės skiriamos nemokamai, eilės tvarka: vonios suoliukas, universalus vežimėlis, alkūniniai ramentai, pažastiniai ramentai, čiužinys praguloms išvengti, vaikštynė su 4 ratukais, lazdelė, lazda su trimis ar daugiau kojelių, paaukštinta tualeto sėdynė, griebimo priemonė, lovos staliukas, vasariniai, žieminiai antgaliai ir kitos;
 • techninės pagalbos priemonės perduodamos, pasirašant vieną ar kelias sutartis[1], 2, 3, kurios įpareigoja asmenis, grąžinti techninės pagalbos priemones, kai asmeniui jos bus nereikalingos;
 • kai kurios techninės pagalbos priemonės, skiriamos tik sumokėjus fiksuotą įmoką (žr. lentelę):

TPP

Fiksuota įmoka/Eur

Fiksuota įmoka grąžinama ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo išdavimo datos TPP/Eur[2]

Grąžinus naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku įmoka asmeniui negrąžinama

Už naują automatiškai reguliuojamą lovą

72

29

-

Už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą

35

15

-

Už naują rankomis reguliuojamą lovą

43

15

-

Už pakartotinai išduotą rankomis reguliuojamą lovą

20

8

-

Už naują naktipuodžio kėdutę

6

0

0

Už pakartotinai išduotą naktipuodžio kėdutę

3

0

0

Už naują vaikštynę su staliuku

9

0

0

Už pakartotinai išduotą vaikštynę su staliuku

5

0

0

Teisės aktai reglamentuojantys aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis skyrimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-05-11 įsakymas Nr. IX-2228 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos“;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-12-19 įsakymas Nr. A1‑338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2007-12-20 Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto tarybos 2009 05 29 sprendimas Nr.T2-203 “Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, įsigytomis iš savivaldybės biudžeto lėšų“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC klientų aptarnavimo tvarkos aprašas;
 • Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis Klaipėdos mieste administravimo, organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonių klientai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, Taikos pr. 76, 15 kab. arba paskambinti tel. (8 46) 300 706; (8 46) 342 912;

Klientai KSPC priimami be pietų pertraukos 15 kabinete, dirbančiame „vieno langelio“ principu:

I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val.,  V –  nuo 8.00 iki 15.45 val.

[1] Asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartis dėl trumpalaikio materialiojo turto.

2 Asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis su įmoka sutartis dėl trumpalaikio materialiojo turto.

3 Asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartis dėl ilgalaikio materialiojo turto.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?