Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE  IR KITAIS DAIKTAIS, MAISTO PRODUKTAIS PASLAUGOS

 

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne – tai būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų daiktų, maisto produktų, (gavus paramą), skurstantiems teikimas.

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, (gavus paramą), teikiamas:

 • šeimoms, auginančioms vaikus, kai šeimoje vienas arba abu tėvai yra bedarbiai;
 • šeimoms, auginančioms vaikus ir gaunančioms socialinę pašalpą;
 • daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų;
 • socialinės rizikos asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos;
 • vienišiems pensininkams, pensininkų šeimoms, negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms, šeimoms, auginančioms vaiką su negalia;
 • bedarbiams, registruotiems Klaipėdos miesto teritorinėje Darbo biržoje;
 • smurtą šeimoje patyrusiems asmenims;
 • prieglobsčio gavėjams ir perkeltiems asmenims, kurių integracija vykdoma Lietuvoje, Klaipėdos mieste;
 • smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;
 • asmenims/šeimoms nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių;
 • asmenims priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų;
 • kitiems asmenims/šeimoms, kurios sunkiai orientuojasi soc. gyvenime/aplinkoje.

Asmenys, pageidaujantys aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitų daiktų, maisto produktų paslaugos, pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (kai nėra Centro duomenų bazėje);
 • pažymą iš Klaipėdos miesto teritorinės Darbo biržos, (kai nėra Centro duomenų bazėje);
 • pensininko ar neįgalumo pažymėjimą;
 • esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Kitos aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitų daiktų, maisto produktų paslaugos, skyrimo ir teikimo sąlygos:

 • paslauga teikiama nemokamai;
 • sprendimą dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne skyrimo priima Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro (toliau – KSPC) direktorius;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitų daiktų, maisto produktų paslaugas teikia KSPC socialiniai darbuotojai;
 • klientai aprūpinami drabužiais, avalyne ir kitais daiktais išduodant daiktus iš KSPC sandėlio, Taikos pr. 76.: I- IV nuo 13.00 iki 15.00, II-III nuo 9.00 iki 11.00.

Teisės aktai reglamentuojantys aprūpinimą būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą skyrimą ir teikimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2006-01-19 Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC klientų aptarnavimo tvarkos aprašas;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis Aprūpinimo drabužiais, avalyne, kitais daiktais ir maisto produktais administravimo, organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitų daiktų, maisto produktų  paslaugos klientai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, Taikos pr. 76, 15 kab. arba paskambinti tel. (8 46) 300 706;

Klientai KSPC priimami be pietų pertraukos 15 kabinete, dirbančiame „vieno langelio“ principu:

I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val.,  V –  nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?