Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI PARAMĄ BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS DAIKTAIS

Parama būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais daiktais (toliau – socialinė paslauga) skiriama:

Socialinė paslauga skiriama nemokamai Klaipėdos miesto gyventojams (toliau – klientams):
• šeimoms, auginančioms vaikus, kai šeimoje vienas arba abu tėvai yra bedarbiai;

 • šeimoms, auginančioms vaikus ir gaunančioms socialinę pašalpą;
 • daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų;
  • benamiams ir kitiems asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos
 • vienišiems pensininkams, pensininkų šeimoms, negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms, šeimoms, auginančioms vaiką su negalia;
  • bedarbiams, registruotiems Klaipėdos miesto teritorinėje Darbo biržoje ar neregistruotiems dėl pateisinamų priežasčių: kai yra likviduojama įmonė ir pan.
 • smurtą šeimoje patyrusiems asmenims;
 • asmenims/šeimoms nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių (pateikus pažymą skiriama parama daugiau nei 20 vnt. 1 šeimos nariui);
  • individualios socialinės integracijos Klaipėdos mieste (esant steigėjos sprendimui) prieglobstį. gavusiems užsieniečiams;
 • kitiems klientams, kurie yra socialiai neorientuoti;
  Asmenys, norintys gauti socialinę paslaugą, turi pateikti šiuos dokumentus:
  prašymą;
  • asmens tapatybės dokumentą;
 • pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (kai nėra Centro duomenų bazėje);
  • pažymą iš Klaipėdos miesto teritorinės Darbo biržos, (jei nėra Centro duomenų bazėje);
  • pensininko ar neįgalumo pažymėjimą;
  Kitos socialinės paslaugos teikimo sąlygos:
  Klientui ir jo šeimos nariams išduodama ne daugiau kaip po 10 daiktų 1 kartą per 3 mėn. antradieniais, trečiadieniais nuo 9 -11 val., Centro sandėlyje, Taikos pr. 76.

Teisės aktai reglamentuojantys socialinės paslaugos skyrimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2001 01 01 Labdaros ir paramos įstatymas Nr.VIII-1811;
  • LR Socialinių paslaugų įstatymas 2006 01 19 Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2006 04 05 Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

• Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2007 12 20 Nr. T2-425 „Dėl Centro nuostatų patvirtinimo“;
• Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto Socialinės paramos centro 2014 12 31 direktoriaus įsakymas Nr. 1277 „Dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne ir kitais daiktais administravimo, organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Kur turėtų kreiptis klientai arba jų artimieji?
• Į Biudžetinę įstaigą KSPC Taikos pr. 76, 15 kab. Tel. 30 07 06;
Klientai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.;

 

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?