Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

 

INFORMACIJA ASMENIMS DĖL RŪPYBOS NUSTATYMO TEISMINE TVARKA

 

Kada Centras (toliau – KSPC) teikia prašymus teismui dėl rūpybos skyrimo (toliau – socialinė paslauga)?
• kai asmenys, kuriems reikia nustatyti rūpybą yra vieniši, neturi artimųjų (tėvų, vaikų, brolių, seserų, sutuoktinio) (toliau – klientai);
• kai būsimieji rūpintojai yra socialiai remtini.
Pastaba: kitais atvejais, pats neįgalus asmuo arba būsimas rūpintojas pateikia prašymą teismui dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo.
Ši paslauga teikiama nemokamai.
Asmenys, norintys gauti socialinę paslaugą, turi pateikti šiuos dokumentus:
prašymą;
• būsimojo rūpintinio asmens dokumentą;
• būsimojo rūpintinio neįgaliojo pažymėjimą arba NDNT* išduotą darbingumo lygio nustatymo pažymą;
• būsimojo rūpintinio santuokos, ištuokos ar sutuoktinio mirties liudijimą;
• būsimojo rūpintojo rašytinį sutikimą;
• būsimojo rūpintojo asmens dokumentą;
• būsimojo rūpintojo pažymą, išduotą gydytojų komisijos, apie sveikatos būklę;
• dokumentą, įrodantį būsimojo rūpintojo giminystės ryšį su būsimu rūpintiniu;
• dokumentus, įrodančius būsimojo rūpintojo ir rūpintinio materialinę padėtį:
– pažymą apie 3 paskutinių mėnesių darbo užmokestį;
– pažymą apie pensijos dydį (jei nėra Centro duomenų bazėje);
– pažymą apie socialines išmokas (jei nėra Centro duomenų bazėje);
– pažymą iš Valstybinės įstaigos „Registrų centras“ apie turimą nekilnojamąjį turtą .

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės paslaugos skyrimą:
• Klaipėdos miesto valdybos 2002 07 26 sprendimas Nr. 433 “Dėl asmenų neveiksnumo nustatymo, globos ir rūpybos skyrimo dokumentų rengimo ir pateikimo teismui“;

  • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 12 20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl Centro nuostatų patvirtinimo“;

• Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Civilinio proceso kodekso 506 straipsnis 2 d.

Kur turėtų kreiptis klientai arba jų artimieji?
• Į Biudžetinę įstaigą KSPC Taikos pr. 76, 15 kab. Tel. 30 07 06;
Klientai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.;

______________________________________________________________________________
*NDNT - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?