Mes pasiruošę padėti!

Apie mus

Misija

Vardan ko mes egzistuojame?

Mūsų misija- didinti socialinės rizikos grupių asmenų, šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą.

 

Vizija

Kur mes norime eiti?

Mes siekiame teikti aukščiausios kokybės socialinės paramos paslaugas, orientuotas į klientą.

 

Vertybės

Kas mums svarbiausia?

Kiekvienas žmogus yra vertybė. Visiems apsilankiusiems mūsų centre, mes garantuojame atitinkamą aptarnavimo lygį, tikėdamiesi iš kliento atitinkamo bendravimo standarto.

 

Veiklos kryptys

 

Centro  uždaviniai:

 1. Teikti informaciją ir konsultuoti Klaipėdos miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais;
 2. Teikti tarpininkavimo, atstovavimo ir lydėjimo paslaugas;
 3. Bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;
 4. Rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų plėtros programas;
 5. Teikti sociokultūrines paslaugas;
 6. Organizuoti ir teikti pagalbos į namus paslaugas seniems, neįgaliems asmenims;
 7. Rengti dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikti juos teismui ir atstovauti rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoti rūpintojų veiklą;
 8. Aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;
 9. Organizuoti ir teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
 10. Įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją Klaipėdos mieste (neviršijant savininko sprendimu patvirtintų kvotų);
 11. Organizuoti ir teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose;
 12. Aprūpinti socialinės rizikos asmenis, neįgaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą;
 13. Rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas;
 14. Rengti finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoti jų teisingumą.
 15. Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas. 

Klientai

Socialinės rizikos grupių asmenys: benamiai, asmenys  grįžę iš laisvės atėmimo vietų, neįgalieji, turintys fizinę, psichinę, proto negalią, sergantys priklausomybės ligomis,  besigydantys nuo jų ir  kiti asmenys, kuriems sunku orientuotis socialinėje aplinkoje dėl ligos ar kitų aplinkybių, užsieniečiai, gavę prieglobstį Lietuvoje.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?