Mes pasiruošę padėti!

Diskusija

2016 m. vasario 29 d. Diana Stankaitienė, Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktorė ir Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos pimininkas Saulius Liekis šiandien dalyvaus diskusijoje "Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo problemos šalues savivaldybėse. Socialinių darbuotojų praktinio sarbo realijos". Diskusija vyks Lietuvos Respubliko Seime, Konstitucijos salėje (I rūmai). Diskusijją organizuoja LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija ir  Lietuvos savivaldybių asociacija.
Diskusijos tikslas – įvardyti savivaldybių lygmenyje išryškėjusias bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo problemas, esamas spragas ir jų priežastis, taip pat apibendrinti siūlymus, kaip realiai būtų galima pagerinti situaciją ir užtikrinti socialines paslaugas teikiančių darbuotojų saugumą.
Renginyje atsakingi už socialinę politiką valstybinių institucijų atstovai, mokslininkai ir socialinio darbo praktikai pasidalins savo įžvalgomis ir galimais problemų sprendimo būdais.
Diskusijai pirmininkaus Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė ir Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė Rasa Laiconienė.
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Teorinės ekonomikos katedros vedėjas prof. Romas Lazutka skaitys pranešimą „Nepavejamas socialinės pagalbos poreikis“, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė  – „Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo aktualijos ir problemos šalies savivaldybėse“, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė – „Rizikos veiksniai ir jų valdymas socialinio darbuotojo darbo aplinkoje“, Vilniaus socialinės paramos centro Pagalbos šeimai skyriaus vedėjo pavaduotoja Silva Padolskytė – „Socialinės rizikos šeimų socialinės priežiūros tikslingumas. Ar visada socialinis darbuotojas gali padėti? Darbo su socialinės rizikos šeimomis realijos ir praktinės įžvalgos“.  Praktine patirtimi tema  „Kodėl socialinis darbuotojas, siekdamas padėti klientui, jaučiasi vienišas? Bendradarbiavimo tarp institucijų spragos“ pasidalins Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Psichosocialinės pagalbos skyriaus vedėja Alma Buginytė, Kelmės r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė ir  Elektrėnų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

Diskusija bus tiesiogiai transliuojama Seimo interneto svetainėje.

Daugiau informacijos:
Dalia Aleksejūnienė
Socialinių reikalų ir daro komiteto biuro patarėja
Tel. (8 5) 239 6776, el. p. dalia.aleksejuniene@lrs.lt

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?